مقالات مهم

کشور آلمان طی سال های اخیر پایین ترین آمار تولد را داشته و درصد زیادی از جمعیت این کشور را میانسالان تشکیل می دهند.

امروزه میزان تقاضا برای مهاجرت به کشور‌های دیگر روز به روز در حال افزایش است. درخواست مهاجرت به سایر کشورها ممکن است که دلیل‌های متفاوتی داشته باشد.

از سیاست‌های اتحادیه اروپا برای جذب نیروی کاری متخصص و صدور بلوکارت آلمان (Blue card) است، تا افراد واجد شرایط بتوانند به تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مهاجرت کنند.